[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 158-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tiroglossal Kanal Kisti Zemininde Ultrasonografi İle Saptanan Papiller Karsinom: Olgu Sunumu
Nuray VOYVODA1, Nihat TAŞDEMİR2
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ZONGULDAK, Türkiye
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, BATMAN, Türkiye

Klinikte en sık karşılaşılan konjenital boyun kistlerinden biri olan troglossal kanal kistinden %1 oranında malign tümör gelişebilir. En sık görülen malign patoloji tiroidin papiller karsinomasıdır. Tanı genellikle cerrahi sonrası çıkarılan dokunun patolojik incelemesi sonucunda konur. Boyun orta hatta kitle nedeniyle başvuran 38 yaşında bayan hastanın boyun ultrasonografisinde troglossal kanal kistinden kaynaklanan papiller karsinoma gösterilmiştir. Troglossal kanal kistinden gelişen tümörler oldukça nadirdir ve orta hattaki boyun kitlelerinde ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Biz ince iğne aspirasyonu ile sitolojik inceleme sonucu troglossal kist içerisinde papiller karsinoma tanısı alan bir olgu tanımladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]