[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 160-161
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sol Dal Blok Sol Aks Morfolojili Taşikardi Olgusu
Nusret AÇIKGÖZ1, Ayhan KILIÇ2, Bekim JATA3, Cem BARÇIN3, Sedat KÖSE3
1İnönü Üniversitesi, Kardiyoloji AD, MALATYA, Türkiye
2GATA, Pediatrik Kardiyoloji AD, ANKARA, Türkiye
3GATA, Kardiyoloji AD, ANKARA, Türkiye

Taşiaritmilerin doğru tanı ve tedavisi hayati öneme sahiptir. Geniş QRS kompleks taşikardilerin doğru tanısı bazen ciddi sıkıntılara yol açabilmektedir. Biz bu yazıda çarpıntı esnasında alınan yüzey EKG kaydında sol dal bloğu ve sol aks morfolojili geniş QRS kompleksler saptanan, ayrıca persistan sol superior vena kava varlığı ile komplike olan olgunun ayrıcı tanısı ve tedavisini sunmayı hedefledik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]