[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 164-167
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vasküler Stentli Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Güvenliği
Hasan KORKMAZ1, Mehmet AKBULUT2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Son yıllarda perkütan vasküler işlemlerde gözlenen gelişmeler ve bu işlemi yapan operatör ve merkez sayısında gözlenen hızlı artışlar, perkütan vasküler işlemlerle yapılan tedaviyi yaygınlaştırmış ve stent uygulanarak tedavi gören hasta sayısı oldukça arttırmıştır. Bu sebeple stent takılan hastalara manyetik rezonans görüntüleme uygulamasının güvenli olup olamayacağı çok sık karşılaşılan bir soru haline gelmiştir. Bu derlemedeki amacımız son literatür verileri ışığında stentli hastalarda manyetik rezonans görüntüleme güvenliğini irdelemektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]