[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-035
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Testiküler Epidermoid Kist: Bir Olgu Sunumu
Metin TAŞ1, Deniz ARIK2
1Özel Lokman Hekim Hastanesi, Üroloji, ANKARA, Türkiye
2Karaman Devlet Hastanesi, Patoloji, KARAMAN, Türkiye

Ultrasonografinin üroloji pratiğinde kullanımının yaygınlaşması sonucu testiküler lezyonlarla daha sık karşılaşılmaktadır. Genellikle hipoekoik görünümde olan bu lezyonların yaklaşık % 1'ini epidermoid kistler oluşturur. Burada testiküler kitlesi olan 21 yaşındaki hasta sunulmaktadır. Fizik muayenesinde sağ testis alt polünde sınırları düzgün, testisle aynı kıvamda ve yaklaşık 1 cm çapında kitle palpe edilen hastaya orşiektomi sonrası histopatolojik olarak epidermoid kist tanısı verildi. Olgunun klinik ve patolojik özellikleri literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]