[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-037
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Herpes Zoster'in Komplikasyonu Sonucu Oluşan Lupus Panniküliti
Volkan GENÇ1, Aysun GENÇ2, Ahmet Serdar KARACA1, Gökhan ÇİPE1, Elif NERGİZ1, Salim İlksen BAŞÇEKEN1, Murat TURGAY3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, ANKARA, Türkiye

Yedi yıllık sistemik lupus eritematozus hikâyesi olan 55 yaşındaki kadın hasta sol inguinal ağrı nedeni ile immunoloji bölümünden cerrahi kliniğimize konsulte edildi. Hasta herpes zoster tanısı almıştı fakat tedaviye rağmen şikâyetleri artmıştı. Manyetik rezonans görüntüleme herpes zoster bölgesinde pannikülitle uyumlu olarak sıvı koleksiyonu, cilt ve cilt altı dokuda ödemi gösterdi. Biz bu iki hastalığın aynı lokalizasyonda oluşması nedeni ile pannikülitin herpes zoster infeksiyonun tetiklemesi sonucu oluştuğunu düşünmekteyiz. Bu olgu viral infeksiyonlar ile lupus panniküliti arasındaki ilişkisinin gösterildiği ilk rapordur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]