[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 490-492
[ English ]
NADİR GÖRÜLEN BİR KONJENİTAL ANOMALİ: PRESTERNAL BRONKOJENİK KİST
Ş. Kerem ÖZEL, Halil TUĞTEPE
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bronkojenik kistler embriyolojik hayatta trakeal divertikülün veya ön foregut'un bölünmesi sırasında oluşmaktadır. Genelde toraks içinde görülmekle beraber çok nadir olarak presternal bölgede de bulunabilir. Burada, operasyon sonrasında patolojik inceleme ile tanısı konulmuş bir presternal bronkojenik kist olgumuzu sunmak istiyoruz. Bu lezyonun özelliği trakeobronşiyal ağaca ait yapıların mikroskopik incelemede görülmesidir. Ancak kronik enfeksiyon durumunda bu yapıların hepsinin görülmesi mümkün olmayabilir. Klinik olarak aynı bölgede yer alan kitlelerle ayırıcı tanısı güç olmakla beraber esas tanısı ancak histoloji ile konulabilmektedir. Ayırıcı tamda özellikle teratomu, brankial kleft anomalilerini ve dermoid kistleri vurgulamak gerekmektedir. Kanama ve enfeksiyon nedeniyle kesin tedavisi cerrahidir. Ayrıca bazı yayınlarda, intratorasik yerleşimli bronkojenik kişilerdeki malign dejenerasyona ait bilgiler mevcuttur. Bronkojenik kistler, özellikle presternal bölgede yerleşmiş olan kitlelerde ayırıcı tanıda akla gelmesi gereken patolojilerden bir tanesidir. Bu antitenin iyi bilinmesi, eksik tedavi yaklaşımlarının önüne geçilmesi bakımından önem taşımaktadır.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]