[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-117
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Geriatrik İki Hastada Maligniteyi Taklit Eden Oral Piyojenik Granülom
Ömer Tarık SELÇUK1, Behçet GÜNSOY2, Ceren ERSÖZ ÜNLÜ3
1Ağrı Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ağrı, Türkiye
2İdil Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Şırnak, Türkiye
3Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya, Türkiye

Piyojenik granülom, travmaya sekonder gelişen benign yapıda vasküler lezyondur. Mukoza ve ciltte sıklıkla görülür. Sıklıkla gingivada yerleşim gösterir ve yaşamın ikinci ve üçüncü dekatlarında görülmektedir. 65 yaşındaki erkek hastada, son 4 aydır büyüme gösteren sublingual kitle ve 87 yaşındaki bayan hastada sol bukkal mukozada vejetan kitle saptandı. Kitleler cerrahi sınırlarla birlikte total eksize ve uygun şekilde rekonstrükte edildi. Her iki hastada da postoperatif patoloji sonucu, piyojenik granülom olarak raporlandı. Oral kavite yerleşimli bu iki geriatrik piyojenik granülom olgusu; geriatrik hastalarda malign lezyonlarla karışabilmesi nedeni ile güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]