[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 164-166
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akardiyak İkizin Konservatif Yönetimi: Olgu Sunumu
Remzi ATILGAN1, Mehmet Reşat ÖZERCAN2
1Elazığ Medicalpark Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Akardiyak ikiz gebelik monokoryonik ikiz gebeliklerin % 1 inde ortaya çıkan nadir bir malformasyondur. Akardiak ikizlik, sıklıkla anormal plasental vasküler anastomozların sonucu ortaya çıkar. Bu durum daima alıcı ikiz için ölümcüldür ve pompa ikiz için yüksek mortalite oranı taşır. Pompa ikiz tipik şekilde yapısal olarak normaldir, fakat gebelik süresince kardiyomegali, perikardiyal ve plevral efüzyon, asit ve polihidramniyos ile birlikte kalp yetmezliği gelişebilir. Akardiyak ikiz gebeliklerin optimal yönetimi tartışmalıdır. Tedavinin cerrahi amacı pompa ikize zarar vermeden akardiyak ikize olan kan akımını kesmektir. Biz onaltıncı gebelik haftasında tanı konulan konservatif gözlem ile başarılı neonatal sonuçları olan akardiyak asefalik monokoryonik ikiz olgusu sunduk. Kötü prognostik faktörlerin olmadığı durumlarda konservatif yönetim daha iyi bir strateji olabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]