[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 523-527
[ English ]
MAKROSİTOZLU OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tamer ELKIRAN, Bilge AYGEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Makrositoz, ortalama eritrosit hacmindeki artış olup sık görülen bir laboratuar bulgusudur. Laboratuarlar arasında farklılıklar olmasına rağmen 100 femtolitrenin üzerindeki ortalama eritrosit hacmi, makrositoz olarak değerlendirilir. Makrositozun en fazla nedeni olarak megaloblastik anemiler ve alkolizm sorumlu tutulmuştur. Makrositik anemiler, megaloblastik ve megaloblastik olmayan anemi olarak iki gruba ayrılır. Periferik yaymada nötrofil hipersegmentasyonu ve makroovalositoz megaloblastik aneminin en spesifik ve sensitif bulgularındadır. Megaloblastik olmayan olgularda eritrositler ovalden ziyade yuvarlaktır ve nötrofil hipersegmentasyonu görülmez.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]