[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 252-254
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Osteomiyelite Sekonder Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
Naci EZIRMIK1, Kadri YILDIZ2
1Ataturk University, Faculty of Medicine, Departments of Orthopedics & Traumatology, Erzurum, Turkey
2Erzurum Training and Research Hospital, Orthopedics & Traumatology Clinic, Erzurum, Turkey

Skuamöz hücreli karsinom kronik osteomiyelitin komplikasyonlarının çok nadir bir klinik halidir. Kronik osteomiyelit is kırıkların ve ezilme yaralanmalrının ciddi bir komlikasyonudur ve ciddi bir şekilde tedavi edilmelidir. Ayrıca ortopedistlerin aklında skuamöz hücreli karsinom genellikle en son komplikasyondur. Bu vaka sunumunda kronik osteomiyelitin ve onun bir komplikasyonu olan skuamöz hücreli karsinomun doğru tanı ve tedavisinin önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]