[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 001-003
[ English ] [ PDF ]
Derin Boyun Apsesinin Hayatı Tehdit Eden Nadir Bir Komplikasyonu; İnternal Juguler Ven Erozyonu
Ediz YORGANCILAR, Vefa KINIŞa, Ramazan GÜN, Salih BAKIR, Musa ÖZBAY, Faruk MERİÇ
Dicle University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Istanbul, Turkey

On altı yaşında erkek hasta diş enfeksiyonu kaynaklı olduğu düşünülen derin boyun apsesi tanısıyla dış merkezden hastanemize refere edildi. Lokal anestezi altında apseye cerrahi drenaj uygulandı. Hastanın genel durumu 2 gün boyunca iyi seyretti. İki gün sonra, hastanın boynunda akut gelişen bir şişlik başladı. Çekilen bilgisayarlı tomografi, masif servikal hematom ve sağ internal juguler vende tromboflebit olduğunu gösterdi. Cerrahi eksplorasyon başarıyla uygulandı. Derin boyun enfeksiyonlarının damarsal komplikasyonları sık olmamakla birlikte halen görülebilmektedir. Bu hastamıza benzer olarak bildirilmiş, derin boyun enfeksiyonuna bağlı internal juguler ven erozyonu ve sessiz hematom şeklinde bir vaka takdimine rastlamadık.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]