[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 030-033
[ English ] [ PDF ]
Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Gelişen Sublingual Kanama: Olgu Sunumu
Hasan KARA, Aysegul BAYIR, Ahmet AK, Selim DEGIRMENCI, Demet ACAR, Rabia ISTANBULLUOGLU
Selcuk University, Faculty of Medicine, Emergency Medicine, Konya, Turkey

Antikoagülan tedavi, tromboembolik hastalıkların profilaksi ve tedavisinde yaşamsal önem taşıyan bir tedavi yöntemidir. Antikoagülan tedavinin hasta hayatını tehdit edebilen en önemli komplikasyonu kanamadır. Bu nedenle antikoagülan tedavinin tromboz veya kanamaya yol açmayacak şekilde planlanması, klinik ve laboratuvar takibinin titizlikle yapılması yaşamsal önem taşımaktadır. Sublingual bölgeye kanama çok nadir görülmektedir. Ancak warfarine bağlı bu bölgedeki kanamalar hayatı tehdit edici bir durumdur ve hastanın havayolunun güvence altına alınması gerekebilir. Tedavide K vitamini, protrombin kompleks konsantresi ve taze donmuş plazma ile antikoagülasyonun biran önce tersine çevrilmesi önerilmektedir. Bu makalede Coronary Artery Bypass Graft nedeniyle profilaktik olarak warfarin alımına bağlı sublingual hematom gelişen bir olgu sunulmuştur.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]