[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-038
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kalça Ve Diz Protezlerindeki Septik ve Aseptik Gevşeme Tanısında Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi ve Tc-99m Siprofloksasin Sintigrafisinin Karşılaştırılması
Sevda SAĞLAMPINAR KARYAĞAR1, Savaş KARYAĞAR1, Rabia USLU2, Mehmet MÜLAZIMOĞLU3, Tevfik ÖZPAÇACI3, Ercan UYANIK3
1T.C.S.B. Trabzon Kanuni E.A.H., Nükleer Tıp, Trabzon, Türkiye
2T.C.S.B. Malatya Beydağı D.H., Nükleer Tıp, Malatya, Türkiye
3T.C.S.B. Okmeydanı E.A.H., Nükleer Tıp, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada kalça ve diz protezlerindeki septik-aseptik gevşeme ayırıcı tanısında üç fazlı kemik sintigrafisi ve Tc-99m siprofloksasin sintigrafisinin sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya enfeksiyon ön tanısıyla kliniğimize yönlendirilen 50 hasta dahil edildi. Hastaların 32'sinde (% 64) kalça protezi, 18'inde (% 36) diz protezi mevcuttu. Hastalara en az 3-5 gün arayla üç fazlı kemik sintigrafisi ve Tc-99m siprofloksasin sintigrafisi çekildi.

Bulgular: Üç fazlı kemik sintigrafisi, 23 (% 46) hastada enfeksiyon açısından pozitif, 27 (% 54) hastada ise enfeksiyon açısından negatif olarak rapor edildi. Tc99m siprofloksasin sintigrafisi; 19 (% 38) hastada pozitif, 31 (% 62) hastada negatif olarak rapor edildi. Üç fazlı kemik sintigrafisi için sensitivite % 100 iken Tc-99m siprofloksasin sintigrafisi için % 86.6 (p<0.05); spesifite % 77.5'e % 82.8 (p<0.05); pozitif prediktif değer % 65.2'e % 68.4 (p>0.05); negatif prediktif değer % 100'e % 93.5 (p<0.05); doğruluk % 84'e % 84 (p>0.05) olarak bulundu.

Sonuç: Üç fazlı kemik sintigrafisi hassas bir yöntem olup enfeksiyon varlığının ekarte edilmesinde güvenle kullanılabilir. Tc-99m siprofloksasin sintigrafisinin spesifitesi ise üç fazlı kemik sintigrafisine göre daha yüksek olduğundan, septik-aseptik gevşeme ayırımında her iki yöntemin birlikte kullanımı uygundur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]