[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 182-184
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Miadında Canlı Doğan Parapagus Dicephalus Yapışık İkiz: Olgu Sunumu
Tolgay Tuyan ILHAN1, Turkan ILHAN2
1Ozalp State Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Van, Turkey
2Van Obstetrics and Children's Hospital, Obstetrics and Gynecology, Van, Turkey

Parapagus dicephalus yapışık ikizler çoğul gebeliklerin nadir fakat ciddi komplikasyonlarıdır. Yapışık ikizlerin birçoğuna yaşayabilir büyüklüğe erişmeden tanı konulmaktadır. Biz miadına kadar erişmiş bir vakayı sunmak istiyoruz. Otuzbeş yaşında prenatal takibi olmayan gebe Van Doğumevi' nde yapışık ikiz doğurmuştur. Fetusların toplam ağırlığı 4750 gramdır ve ciddi bir yaşam desteği sağlanmadan hayatta kalmışlardır. Yapışık ikizler prenatal tarama ve ultrasonla tespit edilebilmektedir. Bu olgu prenatal değerlendirmenin önemini desteklemektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]