[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 191-197
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Astıma Karşı Oluşan İmmün Yanıt
Gamze KIRKIL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Hava yollarının kronik inflamasyonu ile karakterize astıma karşı hem doğal hem de edinsel immün yanıt gelişmektedir. Hayatın erken döneminde mikrobik ürünler ile karşılaşmanın yardımcı T hücre (Th) 2 yanıtını Th1 yanıtına değiştirdiği bilinmektedir. Doğal immünitede temel rol oynayan reseptörler toll-like reseptörler (TLR)'dir. Bronş epitel hücreleri ise inflamasyonda rol alan en önemli hücrelerdir, bu hücreler antijen sunan hücre (APC) özelliği taşırlar, salgıladıkları birçok büyüme faktörü ile hava yolu yeniden yapılanmasına katkıda bulunurlar. Doğal immünitede rol alan diğer hücreler; dendritik hücreler, bazofiller, mast hücreleri, eozinofiller, monositler, makrofajlar, trombositlerdir. Edinsel immün yanıt ise hücresel ve hümöral immün yanıt şeklinde ortaya çıkmaktadır. Uzun süredir astım patogenezinde temel rol oynayan hücrelerin Th2 hücreler olduğu bilinmektedir. Ancak son zamanlarda Th1, Th9, Th17, Th25, folliküler T hücre, regülatör T hücre, invariant natural killer T hücreler ve γδ T hücrelerin de patogeneze katkıda bulundukları gösterilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]