[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 224-229
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yürüme Sorunu Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Alt Ekstremite Gelişiminin İyi Saptanmasıyla Çabuk Aşılabilir
Ramazan UYGUR1, Oğuz Aslan ÖZEN1, Orhan BAŞ2, Muhsin TOKTAŞ3, Ahmet SONGUR4
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
3Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda hemiplejik serebral palsili (HSP) çocuklarda alt ekstremite gelişiminin antropometrik ölçümler kullanılarak incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 5-12 yaş grubundan 32 HSP'li çocuk ile yine aynı yaş grubundan 40 normal çocuğun alt ekstremitelerinin antro-pometrik ölçümleri yapıldı.

Bulgular: HSP'li çocukların plejik taraf alt ekstremite çevre, uzunluk ve çap değerlerinin çoğu HSP'li çocukların sağlam taraf alt ekstremite değerlerine göre önemli derecede düşüktü. Bununla beraber, HSP'li çocukların hem plejik taraf hem de sağlam taraf alt ekstremitelerinin tüm çevre, uzunluk ve çap değerleri normal çocukların alt ekstremite değerlerine göre önemli derecede düşüktü.

Sonuç: Fonksiyonel kısıtlılık sonucu HSP'li çocukların hem plejik taraf hem de sağlam taraf alt ekstremite kas ve kemik gelişiminin normal çocuklara göre geri kaldığı görüldü. Yürümenin sağlanması için plejik tarafın rehabilitasyonunun yanında sağlam tarafa da egzersizlerin uygulanması bu süreci kısaltabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]