[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 244-245
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Orofarengeal Sülük İnfetasyonu: Olgu Sunumu
Cebrail AKYUZ, Necdet Fatih YASAR, Orhan UZUN, Erdal POLAT
Kartal Kosuyolu Training and Research Hospital, Department of Gastroenterological Surgery, Istanbul, Turkey

Bu olguda kırsal alandan şehre taşınan su ve bu suyun arıtımsız içilmesi sonrası boğaz ağrısı, disfaji ve hemoptizi gibi bulgulara yol açan, orofarengeal bölgeye yapışan sülük infetasyonu ve tedavisi tartışıldı. Genel anestezi altında sülük forseps ile çıkartıldı. Orofarengeal bölgede sülük infetasyonu oldukça nadir olmasına rağmen özellikle sülük ile kontamine su içimi sonrası görülebilir. Gelişmekte olan ülkelerde orofarengeal kitlelerin ayırıcı tanısında ender olarak rastlansa da düşünülmelidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]