[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 246-248
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Optik Koherens Tomografide Foveal Hipoplazi: İki Olgu Sunumu
Burak TURGUT, Rumeysa TANYILDIZI, Tamer DEMİR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Foveal hipoplazi fovea olduğu öngörülen alanda tüm nörosensoriyal retinal tabakaların devamlılığıyla birlikte foveal çukurluğun olmaması olarak tanımlanmaktadır. Bu yazıda foveal hipoplazili iki olgu sunulmuştur. Optik koherens tomografide, iki olgunun foveal bölgelerinden elde edilmiş çok sayıdaki retinal kesitlerde, foveal çukurlukların olmadığı ve foveada normalde olmayan iç retinal tabakaların fovea dışı bölgedeki gibi foveada da devam ettiği gözlendi. Optik koherens tomografi şüphelenilen vakalarda foveal hioplazinin saptanması için yararlı bir inceleme metodudur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]