[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 249-251
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aural Atrezi Olgusu
Cahit POLAT1, Murat BAYKARA2, Öner SAKALLIOĞLU1, Erkan SOYLU1, Salim YÜCE3, Abdulvahap AKYİĞİT1
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Sivas, Türkiye

Konjenital aural atrezi (KAA) kulak kepçesi, dış kulak yolu ve orta kulak deformitelerini içine alan gelişimsel bir anomalidir. Dış kulak yolunda darlık veya atrezi olan olgularda otoskopik muayene de mümkün değildir. Bu yüzden bu olguların değerlendirilmesinde yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) tetkiki önemli bir seçenektir. Bu tetkik cerrahiyi planlamada ve operasyon için uygun adayların belirlenmesinde de yol gösterici olabilir. Sunulan membranöz aural atrezili bu olguda YRBT'nin önemini vurgulamak istedik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]