[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 563-564
[ English ]
ELDE İNTERDİGİTAL PİLONİDAL SİNUS:OLGU SUNUMU
Metin Deniz SAVAŞ, Mustafa ESGİN
Bursa Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, BURSA

Literatürde interdigital bölgede pilonidal sinüs vakası nadir görülmekle birlikte, berber hastalığı olarak bilinmektedir. Biz, 25 yıldır berberlik yapan ve ikinci interdigital bölgesinde pilonidal sinüs ile bize başvuran hastayı ve uyguladığımız cerrahi prosedürümüzü sunacağız.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]