[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 072-074
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Rinoplasti Operasyonlarında Nazal Tampon Gerekli midir?
Serdar ALTUN1, Aysun YILDIZ ALTUN2
1Harput Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Rinoplasti ameliyatları, plastik cerrahlar tarafından en çok yapılan ve aynı zamanda en komplike operasyonlardan biridir. En çok yapılan operasyonlardan biri olmasına rağmen postoperatif bakımı halen tartışmalıdır. Bu tartışmalardan biri de burun içi tampon uygulanıp uygulanmayacağıdır. Biz bu çalışmamızda kliniğimizde rinoplasti operasyonu yapılıp, burun içi tampon kullanılmayan 48 hastanın verilerini değerlendirip, paylaşmayı amaçladık

Gereç ve Yöntem: Kasım 2011 ile Nisan 2013 yılları arasında hastanemizde sadece estetik amaçla yapılan septal cerrahi yapılmayan 48 rinoplasti hastası postoperatif ödem, epistaksis, kemik-kıkırdak çatıda kayma, sineşi, septal hematom ve septal perforasyon açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş dağılımı 18-55 yaşları arasındaydı. Hastaların 33'ü kadın (% 69), 15'i ise erkekti (% 31). Ameliyat sonrası hastaların hiçbirinde erken dönemde nazal kemik veya septumda kayma olmadı, 3 hastada periorbital bölgede aşırı ödem ve ekimoz oldu (rakun göz), bir hastada anterior burun tamponu yerleştirmek zorunda kalınan epistaksis gelişti, bir hastada nazal sineşi gelişti, hiçbir hastada septal hematom ve septal perforasyona rastlanmadı.

Sonuç: Rinoplasti operasyonlarından sonra burun içi tampon uygulaması gerekli değildir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]