[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 565-571
[ English ]
OFTALMOLOJİDE AMNİYOTİK MEMBRAN
Tamer DEMİR, Burak TURGUT, Ülkü ÇELİKER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amniyotik membran çeşitli cerrahi prosedürlerde geniş bir kullanım alanı bulmuş ve özellikle 1980’li yıllarda oküler yüzey hastalıklarının tedavisinde çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Son yıllarda persistan korneal epitel defektleri, termal ve alkali yanıklar, büllöz keratopati, pterjium cerrahisi, korneal yüzey rekonstruksiyonu, konjunktiva rekonstruksiyonu, excimer laser fotorefraktif keratektomi (PRK), korneal vaskülarizasyonun önlenmesi, skleral ve korneal perforasyonların tamiri, bleb revizyonu ve filtran cerrahide kullanılmaktadır. Amniyotik membranın farklı kullanım alanları gelecekte yapılacak klinik çalışmalarla ortaya konulacaktır.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]