[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-161
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Primer Derinin B-Hücreli Lenfoması: Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma, Bacak Tipi
Ayse MURAT1, Ibrahim Hanifi OZERCAN2
1Firat University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazig, Turkey
2Firat University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Elazig, Turkey

Derinin primer B hücreli lenfoması son zamanlarda ayrı bir klinik antite olarak kabul edilmiştir. Bacaklardaki derinin primer büyük B hücreli lenfoması genellikle yaşlı, özellikle kadın hastalarda görülmektedir. 70 yaşındaki kadın hasta, sol uyluk üzerinde lokalize nodüler eritematöz lezyonlar ile hastanemize başvurdu. Ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografinin yanı sıra bilgisayarlı tomografi yaptık. Bu makalede, derinin primer B hücreli lenfomasının teşhis ve tedavi seçenekleri ve prognozu tartışılacaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]