[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 207-209
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üç Ekstremite Distalini Tutan Kaposi Sarkomu
Mahmut Sami METİN, Okan KIZILYEL, Ömer Faruk ELMAS, Handan BİLEN, Mustafa ATASOY, Akın AKTAŞ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Kaposi sarkomu özellikle alt ekstremitede, sıklıkla topukta veya ayakta, mavi-kırmızı deri nodülleri ile karakterize, kan damarlarından köken alan nadir bir tümördür. Olgumuz 79 yaşında erkek hastaydı. Hastanın bilateral ayak parmaklarında, topuklarında ve sol el parmaklarında lezyonları mevcuttu. Hastanın rutin laboratuvar tetkiklerinde patolojik bir durumla karşılaşılmadı. Histopatolojik incelemede kaposi sarkom tanısı kondu. Multifokal tutulumlu kaposi sarkom hastalarının tedavisinde radyoterapi ve kemoterapi gerekir. Hem alt hem de üst ekstremite tutulumu olan kaposi sarkom vakası literatürde nadir görüldüğü için bu olguyu sunmayı uygun gördük.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]