[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 214-216
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ankilozan Spondilit ve Romatoid Artrit Birlikteliği Olan Hastada Kombine Siyatik-Femoral Sinir Bloğu
Onur PALABIYIK, Ayça TAŞ TUNA, Fikret BAYAR, Hazel CAN, Yaşar TOPTAŞ
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Sakarya, Türkiye

Ankilozan spondilit (AS) ve romatoid artrit (RA) progresif seyirli kronik romatizmal hastalıklardır. AS ve RA birlikteliği nadir görülen bir durumdur. Bu hastalıklarda zor hava yolu ve başarısız nöroaksiyel blok olasılığı artmıştır. AS ve RA birlikteliği olan 65 yaşındaki hastaya total diz protezi için rejyonal anestezi planlandı. Başarısızlıkla sonuçlanan nöroaksiyel blok sonrasında, hastaya kombine siyatik-femoral sinir bloğu başarıyla uygulandı. Sonuç olarak AS ve RA birlikteliğinde, alt ekstremite cerrahisinde periferik sinir blokları genel anestezi ve nöroaksiyel bloğa göre alternatif bir anestezi yöntemi olarak uygulanabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]