[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 229-230
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Case with Hematuria Developing After Snake Bite
Ali KARAKUŞ, Güven KUVANDIK
Mustafa Kemal Üniv, Acil Tıp Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Snakebite cases are rare. The most common local complications are edema and echymosis. The most common systemic complication is nausea, vomiting and altered blood pressure. Hematuria can be seen as a rare complication requiring antivenom therapy.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]