[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-097
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Preterm Newborn with Adams Oliver Syndrome: A Case Report and Review of the Literature
Yusuf KALE1, Ali Evren BİLGİÇ1, Mehmet ELTAN1, Ahmet KÖSE2, Sadettin SEZER2
1Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yeni Doğan Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye

Adams Oliver syndrome was first described in 1945. It is a hereditary disease characterised by aplasia cutis congenita, bone defect underlying the scalp and terminal transverse limb defects of variable severity. This case, diagnosed as Adams-Oliver syndrome by physical examination and radiological findings, is presented because of its rarity, with a review of the literature.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]