[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 200-204
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Interosseos Muscle Atrophy and Ulnar Neuropathy: Case Reports
Ufuk EMRE1, Serdar GÜDÜL2, Aysun ÜNAL3, Hüseyin Tuğrul ATASOY2
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Zonguldak, Türkiye
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, Tekirdağ, Türkiye

Interosseous muscle atrophy, is a clinical entity due to different reasons. The medical history, neurologic examination, neuroimaging and electrophy-siological findings are important in diagnosis. In this article, we aimed to present patients with interosseous muscle atrophy with different etiologic factors and to review the causes of interosseous muscle atrophy.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]