[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
[ Turkish ] [ PDF ]
Transfusion-Related Acute Lung Injury: A Case Report
Mehmet Yusuf SARI1, Dinçer YILDIZDAŞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana, Türkiye

Transfusion-related acute lung injury is a rare clinical syndrome. Transfusion-related acute lung injury is a serious complication of blood transfusion, and it is the most common cause of transfusion-related deaths. It has been defined by Brittingham for the first time in 1957, and its incidence has been reported as 1:5000 blood product transfusion and 1:625 patients. Here, we presented a case diagnosed with acute lymphoblastic leukemia and develo-ped transfusion-related acute lung injury after blood transfusion.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]