[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 042-047
[ Turkish ] [ PDF ]
Obesity and Musculoskleteal System
Burak ÖZ, Ahmet KARATAŞ, Zeynel Abidin AKAR, Süleyman Serdar KOCA
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Obesity and related metabolic disorders are important public health problems with gradually increasing prevalences. Obesity affects musculoskeletal system. It increases the frequency and severity of several inflammatory and non-inflammatory rheumatic diseases. Moreover, comorbid obesity may decrease the anticipated responses to treatment by rheumatic diseases. On the other hand, some of inflammatory rheumatic diseases and their thera-peutic agents may increase the frequencies of obesity and related metabolic diseases.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]