[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-237
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pulmonary Artery Injury That Don’t Cause Hemopneumothorax: Case Report
Muharrem ÇAKMAK1, Evrim GÜL2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Servis, Elazığ, Türkiye

Major radiological findings in penetrating thoracic trauma are pneumothorax, hemothorax, hemopneumothorax. Pulmonary artery injuries see very rare without pneumothorax, hemothorax or hemopneumothorax. In our study, we aimed to share the left lower lobe pulmonary artery injury that is not accompanied by pneumothorax and hemothorax brought to the emergency due to firearm injury.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]