[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-233
[ Turkish ]
Inhibition of Palmitoylcarnitine-Induced Increase In Intracellular Calcium Levels by Ryanodine in F11 Cell Lines
Ahmet AYAR1, Duncan J Martin2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2University of Aberdeen, Institute of Medikal Sciences, Departman of Biomedical Sciences, ABERDEEN, UK

The aim of this study was to investigate the effects of palmitoyl carnitine on calcium homeostasis in F11 cell lines using calcium imaging technique. Cells were loaded with the calcium sensitive dye, fura-2 and intracellular free calcium concentration was measured by fluorescence imaging. Palmitoyl carnitine increased intracellular free calcium levels in a dose dependent manner. Pretreatment of cells with ryanodine significantly inhibited palmitoyl carnitine-induced increases in intracellular calcium levels. Data from this study demonstrates that palmitoyl carnitine may detorriate this cells by causing impairment in intracellular Ca2+ handling capacity.

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]