[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 263-266
[ Turkish ]
The Ratio Of Exrended Spectrum Beta Lactamase Among Various Gram Negative Bacilli isolated from Urine Specimens
Mehmet S. TEKEREKOĞLU, Neşe TAŞTEKİN, Çiğdem KUZUCU, Latife ABUT, Mehmet TEVFİK, Bengül DURMAZ, İ. Halil ÖZEROL
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA

The purpose of this study was to determine the ratio of ex'rended spectrum beta lactamase (ESBL) among Gram negative bacilli which were isolated from urine specimens. E.coli were found as the most common agents in inpatients and outpatients. In both patient groups, the high ESBL ratio was determined in Klebsiella spp.

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]