[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-032
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atypical Chest Pain and Thoracic Disc Herniation: A Case Report
Arzu KAYA, Salih ÖZGÖÇMEN, Mahmut SAİTOĞLU, Ayhan KAMANLI, Özge ARDIÇOĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Thoracic disk herniations are rare. Severe neurological deficits, atypical features and difficulties in the treatment make thoracic disc herniations important disorders. Herein, we report a case of twenty-four year-old woman with thoracic disc herniation presented with atypical chest pain. Herniation of thoracal disc should be kept in mind in the differential diagnosis of atypical chest pain.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]