[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 136-138
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Neuroradiologic Evaluation of Joubert's Syndrome: Case Report
Hanefi YILDIRIM1, Ayşe MURAT1, Mustafa AYDIN2, Derya BENZER2
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Joubert syndrome is a rare autosomal recessive disorder characterized by abnormal respiratory pattern and eye movements, hypotonia, ataxia, developmental retardation with neuropathologic abnormalities of cerebellum and brainstem. We aimed to point out the clinical heterogenity and radiologic findings of JS. We presented a case of Joubert syndrome associated with ptosis and hypotonia.©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]