[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-080
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Carbamazepine and Resistant Hypocalcemia
Abdullah KURT1, Ayşegül Neşe Çıtak KURT1, Mustafa AYDIN1, Nimet KABAKUŞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatik Nörolojii Bilim Dalı, ELAZIĞ

The patient, who was diagnosed epilepsy eight years ago, has been observed since then. The patient has been using carbamezapine for the last three years. He who did not have any seizures in the last year was clinically diagnosed status epilepticus. Status epilepticus was determined to have resulted from severe hypocalcemia. ©2007, Firat University, Medical Faculty

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]