[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 349-351
[ Turkish ]
Dyke-Davidoff-Masson Syndrome: A Case Report
Serpil BULUT1, M. Mutlu CİHANGİROĞLU2, Faik ÖZVEREN, 3 M. Said BERİLGEN3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,
3 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Since this clinical condition is quite rare, we present a case with seizure and diagnosed as Dyke-Davidoff-Masson Syndrome, and rewiev the related literature.

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]