[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-070
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Intraductal Papilloma in Elderly Women: Case Report
Selma ÇUKUR1, Murat ALPER2, Mehmet YAŞAR3
1Bolu Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, BOLU
2Ankara Dışkapı Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANKARA
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, BOLU

Intraductal papillomas are one of the bening breast lesions. They could seen postmenoposally between 5-6 decates. There were a few reported case in advanced age. Cause of its rarety here we report a 74 years-old women who had a intraductal papilloma in her right breast. ©2008, Firat University, Medical Faculty.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]