[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-140
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Case of Non-Traumatic Pneumocephalus Associated with Otogenic Proteus Mirabilis Cerebellar Abscess
Mustafa CİHANGİROĞLU1, İlhami ÇELİK2, İsmail AKDEMİR3, Hakan ARTAŞ4, Ayhan AKBULUT2
1Ergani Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, DİYARBAKIR
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Harput Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, ELAZIĞ
4Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, ELAZIĞ

In this case, it was presented a rare cerebellar abscess case due to Proteus mirabilis has an intraparenchymal gas formation at the early stage of cerebritis where gas formation disappeared at the late cerebritis phase of the abscess formation.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]