[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 295-296
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
An unusual case of foreign body appendicitis secondary to haricot bean
Uğur BOZLAR1, Mutlu SAĞLAM1, Fatih ÖRS1, Nail ERSÖZ2, İsmail Hakkı ÖZERHAN2, Mustafa Tahir ÖZER2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Appendicitis is an endemic disease that may be seen in all age groups. Foreign bodies have occasionally been reported in the etiopathogenesis and this is the first report, to our knowledge, where a haricot bean caused appendicitis. ©2008, Firat University, Medical Faculty.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]