[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 274-276
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hirayama Disease (Monomelic Amyotrophy)
Tahir Kurtuluş YOLDAŞ, Yıldız ÇORUH, Hava Dönmez KEKLİKOĞLUa, Hayriye Gül POLAT, Bülent GÜVEN
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Nöroloji Kliniği, ANKARA

Hirayama Disease (HD) is a benign lower motor neuron disorder in the young with male preponderance. It is characterized by insidious onset and progressive weakness and wasting of a distal extremity . Generally, this disease is considered a 'benign' and non-progressive motor neuron disease, which stabilizes within five years of onset.We describe a 23-year-old famele patient who experienced progressive amyotrophy with no sensorial abnormality.©2008, Firat University, Medical Faculty.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]