[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 396-399
[ Turkish ]
Cerebral Dural Sinus Thrombosis: Report of a Case Presented With Status Epilepticus
Serpil BULUT1, M Said BERİLGEN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Bingöl Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, BİNGÖL

Cerebral dural sinus thrombosis is a rare but severe disease. It is clinically characterised by headache, nausea, vomiting, focal neurologic deficits, generalise or focal epileptic seizures and coma. Although seizures is common clinical sign of dural sinus thrombosis, status epilepticus was reported only in two cases in literature. In this case, a 27 years old patient at postpartum period with cerebral dural sinus thrombosis is presented and discussed under the lights of literature.

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]