[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 213-215
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Neurinoma of the Hypoglossal Nevre in the Submandibular Region: A Case Report
İbrahim ALADAĞ1, Fatih TURAN1, Ahmet EYİBİLEN1, Doğan KÖSEOĞLU2, Ülkü BEKAR3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye

Neurinomas of the peripheral segment of the hypoglossal nevre are very rare. In the present article, we reported a neurinoma, localized in the submandibular region, in a 67-year-old woman. The tumor presented as a slow-growing, painless mass in the right submandibular space. A surgical approach with transcervical exploration was performed. The post-operative course was uneventful.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]