[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 228-230
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Magnetic Resonance Imaging Findings of Cavernous Hemangioma of the Orbit
Zülkif BOZGEYİK, Tülin ÖZTÜRK, Esra Kazğan BAYKUŞ, Erkin OĞUR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Cavernous hemangioma is the most common vascular benign tumor of orbit at adults. Tendency of the tumor is slowly grow. Clinically, it is charecterized with painless proptosis. Origin and mechanism of this tumor is uncertain and usually occur at middle age women as unilateral soliter tumor. We present magnetic resonance findings of orbital cavernous haemangioma located as intraconal at forty-eight year-old woman.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]