[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 164-167
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Safety of Magnetic Resonance Imaging in Patients with Vascular Stents
Hasan KORKMAZ1, Mehmet AKBULUT2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim dalı, ELAZIĞ, Türkiye

In recent years, developments observed in percutaneous vascular procedures and rapid increase observed in the number of operators and centers that perform this procedure has promoted the treatment of percutaneous vascular interventions, and the number of patients treated by stent implantation has considerably increased. For this reason, it has been a question met very often whether the application of magnetic resonance imaging in patients with stent placement will be safe or not. The aim of this review is to investigate safety of magnetic resonance imaging in patients with vascular stent placement in the light of recent literature data.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]