[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 210-212
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Cerebellar Mutism after Posterior Fossa Surgery: Case Report
Erdal Reşit YILMAZ, Bora GÜRER, Metin ŞANLI, Habibullah DOLGUN, Zeki ŞEKERCİ
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Beyin Cerrahisi Kliniği, Beyin Cerrahisi, ANKARA, Türkiye

Cerebellar mutism is an entity, almost always seen in the childhood after posterior fossa surgey and is not associated with cerebellar hemorrage, infection, degeneration and neoplastic diseases. Disruption of speech in cerebellar mutism is usually temporary but some permanent cases may occur. Mutism mostly disappears in six months period. During surgery, injury to cerebellar nucleus and vermis and vascular spasm have been accused but the etiology is not clear. For correct diagnosis and treatment of such disease, a close cooperation between neurosurgeon and pediatrician is needed. We present a case of childhood cerebellar mutism after posterior fossa surgery.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]