[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 209-210
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Chest Wall Tuberculosis: A Case Report
Muharrem ÇAKMAK1, Menduh ORUÇ1, Akın Eraslan BALCI2
1Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Abscess of chest wall tuberculosis is a rare disease and accounts 15-20% of extrapulmonary tuberculosis. It may clinically resemble pyogenic abscess or thoracic wall tumor. We represent a case of 27 years old male patient referred with thoracal wall mass and intermittent cough. Patient underwent to excision of mass and subsequently antituberculosis therapy was administered.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]