[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-022
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Incidence of Histopathologic Diagnosis in Hysterectomy Specimens
Remzi ATILGAN1, Abdullah BOZTOSUN2, Mehmet Reşat ÖZERCAN3
1Medicalpark Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Objective: This study identified the frequency of clinical indications for hysterectomy and the most common pathologies in hysterectomy specimens.

Material and Methods: A total of 361 hysterectomy specimens between October 2007 and October 2009 were retrieved and studied

Results: The most common indication for hysterectomy was leiomyoma (31.85 %). Other indications were endometrial hyperplasia (27.14 %), dysfunctional uterine bleeding (18.55 %), uterine prolapse (9.14 %), chronic pelvic pain (7.20 %), adenomiyosis (3.87 %), cervical neoplasia (2.21 %). The most common pathology identified was leiomyoma (40.16 %). Other pathologies included endometrial hyperplasia (38.22 %), adenomyosis (25.48 %), endometrial polyps (8.86 %), CIN 1 (3.32 %), CIN 2 (1.66 %) and atrophic endometrium (3.60 %). In 158 (43.76 %) of hysterectomy specimens combined pathology was identified. The most common combination was leiomyoma and endometrial hyperplasia (38.60%). Other combined pathologies included adenomoysis and endometrial polyps (17.72 %), adenomyosis and leiomyoma (12.65 %), leiomyoma and endometrial polyps (8.22 %).

Conclusion: The existence of cervical disorders should be demonstrated when an operation is going to be performed for an endometrial pathology in a pre or postmenopausal woman. Cervix and cervical canal should be examined during endometrial evaluation.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]