[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-062
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Silver-Russell Syndrome: A Case Report
Filiz HAZAN1, Hurşit APA2, Korcan DEMİR3, Ece BÖBER3, Ferda ÖZKINAY4
1Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Silver-Russell syndrome is an inherited disease that is characterized by intrauterine and postnatal growth retardation, relative macrocephaly, triangular face, body asymmetry and clinodactyly of the 5th finger, Hypomethylation of the imprinting control region that is localized in chromosomal region 11p15 is responsible for 35-65% of the cases. We present here a case that has phenotypic characteristics of Silver-Russell syndrome and growth hormone deficiency, and a definitive diagnosis made with determination of imprinting control region hypomethylation.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]