[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 112-114
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lipoma of Anterior Plica of Palatine Tonsil: A Case Report
Güler BERKİTEN1, Muhlis BAL1, İlhan TOPALOĞLU1, Gülçin KAMALI2
1İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Lipomatous tumors represent an infrequent cause for upper aerodigestive tract neoplasms, specially concerning the palatine tonsils, that should be included in their differential diagnosis. A case of palatine tonsil anterior plica lipoma in a 17 year-old girl is reported with the available literatüre.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]